ตั๋วนักท่องเที่ยว Osaka

คุณสามารถซื้อ OVT ได้ในประเทศของคุณ

  • บัตรโดยสารหนึ่งวันสำหรับรถไฟใต้ดิน/รถประจำทาง/รถรางใหม่ของเทศบาล Osaka!
  • มีจำหน่ายโดยตรงที่ประตูตรวจตั๋ว จึงไม่ต้องแลกเงินและไม่ต้องใช้เครื่องจำหน่ายตั๋ว!
  • ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังจะได้รับส่วนลดค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมประมาณ 30 แห่ง (ปราสาท Osaka ฯลฯ)!

Osaka Visitors' Ticket 取扱事業者(Agency)

Company Web Page URL
Korea
TOURBAKSA(旅行博士) http://www.tourbaksa.com/
HANA TOUR SERVICE INC http://www.hanatourintl.com/
BICO http://www.bico.co.kr
INTERPARK http://air.interpark.com
SOCURI http://socuripass.com
HongKong
EGLTours http://www.egltours.com/fit/transport.do
Taiwan
LIFETOUR(五福旅行社) http://www.lifetour.com.tw/
China
日本春秋旅行 http://www.springtour.co.jp

*ตั๋วนี้ไม่มีจำหน่ายในญี่ปุ่น ถ้าคุณต้องการซื้อตั๋วนี้ โปรดสอบถามบริษัทที่มีรายชื่อด้านบน

*แต่ละบริษัท เผื่อกรณีที่บางบริษัทไม่จำหน่ายตั๋วนี้

*ส่วนเรื่องราคา โปรดสอบถามแต่ละบริษัท


※この乗車券は日本国内では販売しておりません。

▲ PAGE TOP

▲ HOME

ลิขสิทธิ์ (c) 2016 สำนักงานขนส่งมวลชนเทศบาล Osaka สงวนลิขสิทธิ์