สำนักงานจำหน่ายตั๋ว

 

Vending location for commuter passes and other cards

 

▲ PAGE TOP

▲ HOME

ลิขสิทธิ์ (c) 2016 สำนักงานขนส่งมวลชนเทศบาล Osaka สงวนลิขสิทธิ์